COVID-19 (Koronavirus) yenilənib

Azərbaycanın turizm strategiyası və turizm inkişafının əsas istiqamətləri

Azərbaycanın 2023-cü ili əhatə edən turizm strategiyası turizmin dövlət tənzimlənməsindən tutmuş marketinq və təbliğat məsələlərinə qədər turizm sahəsinin bütün məqamlarını əhatə edən 9 sütuna əsaslanır. İllik strategiya sənədi strateji sütunlarla yanaşı, makro layihələrin konturlarını da əks etdirir.

Bu strategiya müvafiq ilin sonunda layihələr çərçivəsində əldə edilmiş bütün əsas nailiyyətlər haqqında ətraflı məlumat əldə etməyə imkan yaradır.

Turizm Strategiyası 2023-2026
13 apr 2023 Strategy

Azərbaycanın 2023-2026-cı illəri əhatə edən turizm strategiyası növbəti dörd il ərzində ölkənin turizm sektorunun inkişaf istiqamətlərini ehtiva edir.