COVID-19 (Koronavirus) yenilənib

Bu layihə 2019-cu ildə Azərbaycan İşgüzar Tədbirlər sektorunun təşəbbüsü ilə ərsəyə gəlmişdir. Layihənin məqsədi Azərbaycan alimləri, həkimlər və digər ekspertlər arasından destinasiya səfirlərinə, beynəlxalq peşəkar assosiasiyaların yerli üzvlərinə, eləcə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq şirkətlərin yerli filiallarının nümayəndələrinə dəstək olmaqdır. Səfirlərin işgüzar tədbirlər destinasiyası kimi Azərbaycanın seçilməsində təsir imkanları genişdir.

Dr. Abzatdin Adamov

haqqında

Dr. Araz Yusubov

haqqında

Dr. Aygün Şükürova

haqqında

Dr. Bahadur İbrahimov

haqqında

Dr. Gülnarə Ağayeva

haqqında

Dr. Taryel Ömərov

haqqında

Dr. Tahirə Pənahova

haqqında

Prof. Vüqar Bayramov

haqqında

Dr. Nigar Kamilova

haqqında